Informacja dotyczy organizacji wjazdu na działki po uruchomieniu sterowania otwierania bram.

Informujemy, że wprowadzając system sterowania otwarciem bram zostaje zachowany porządek organizacyjny wjazdu pojazdów na działki obowiązujący od wielu lat, który widoczny jest na tablicach przy każdej bramie wjazdowej. Zachowanie takiego porządku organizacyjnego było warunkiem zatwierdzenia tej inwestycji  przez Walne Zebranie członków Ogrodu 10.04.2015 r.

System otwierania bram uporządkuje  ponownie organizacje ruchu wjazdowy w Ogrodzie, który został poprzez demontaż słupków dzielących drogi zdezorganizowany. Jest to spełnienie wniosków działkowców, którzy odczuwali negatywne skutki  umożliwienia wjazdu każdą bramą, a sprowadzało to się do wjazdu bramą B zdecydowanej większości pojazdów do tego nieuprawnionych. Demontaż słupków podyktowany był troską o umożliwienie dojazdu służbom ratowniczym z każdej bramy, a także przejazdu po całym terenie Ogrodu i tak pozostanie. Dotyczy to także dostępu do śmietnika znajdującego się przy bramie 2 (B). Jeżeli ktoś koniecznie chce dojechać do śmietnika samochodem, może to uczynić podjeżdżając do bramy 2 i wejście furtką do której klucze na razie pozostają bez zmian.

Myślę, że szczegóły tego przedsięwzięcia zostały przemyślane i służyć mają rozwiązaniu wielu problemów, które występowały w Ogrodzie związanych z organizacją ruchu, notorycznym niezamykaniem bram przez niesubordynowanych działkowców co umożliwiało wjazd na działkę pojazdów nieuprawnionych lub w złych zamiarach. Można by  jeszcze przytoczyć kilka argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem, które były przedmiotem oceny i analiz zarządu w podejmowaniu decyzji. Mam nadzieję, że w sposób wyczerpujący wyjaśniłem panu podstawy podjętej decyzji  prze de wszystkim w trosce o dobro ogółu naszych działkowców.

Odbiór i uruchomienie sterowania bramami nastąpi prawdopodobnie od 30 maja

Zgłoszone do systemu numery telefonów będą już sterowały bramami, a szczegóły odbioru pilotów będą podane w dniu 29. 05 .2015 r na tronie internetowej Ogrodu oraz na tablicach informacyjnych w Ogrodzie.

 

Na każdej tablicy będzie informacja o kontaktach do osób które będą miały możliwość otwarcia każdej bramy osobom które nie dostarczyły w terminie danych do wprowadzenia do systemu., Wystarczy zadzwonić na jeden z tych numerów a żądana brama będzie otwarta.

 

Liczę na zrozumienie i proszę o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych przejściowych problemów, które (oby nie), ale mogą wystąpić w związku z rozruchem inwestycji i logistyką rozprowadzania uprawnień. Nie wszystko od nas zależy choć zrobiliśmy wszystko by żadnych zakłóceń nie było, lecz na dzień dzisiejszy tylko połowa działkowców zgłosiła dane do uprawnień do otwierania bram.

 

Edwin Piórkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *