Kto? aż tak nienawidzi kotów, że je zabija, lub truje???

Za nami już ponad miesiąc nowego roku, każdemu pewnie już tęskni do dłuższego pobytu na działce, jednak ktoś znajduje sporo czasu by skutecznie zwalczać koty. W ostatnich dniach otrzymałem kilka informacji o znalezieniu otrutych, lub zabitych kotów na terenie naszego Ogrodu. Problemem tym zajmowałem się już w kilku wcześniejszych informacjach, jedna wraca on co jakiś czas. Obecnie z otrzymanych od naszych działkowców informacji skala tego zjawiska jest dość duża. Nie pozostaje mi nic innego jak ostrzec, że nikt nie ma moralnego prawa, ani żadnego przyzwolenie na zabijanie, czy znęcanie się nad zwierzętami. Za takie praktyki można zapłacić dużą cenę – cenę wolności bowiem:

z ustawy o ochronie zwierząt:

art. 35 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem. (…)
art. 39. W sprawach o przestępstwa określone w art. 35 ust. 1, 1a lub 2 oraz wykroczenia określone w art. 37, a także w postępowaniu w sprawach nieletnich o czyn karalny określony w art. 35 ust. 1, 1a lub 2, prawa pokrzywdzonego może wykonywać organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Dalszy komentarz do sprawy jest zbędny, a w konsekwencji otrzymanych kolejnych zgłoszeń nie pozostanie nic innego jak poinformowanie o karalnym procederze odpowiednie służby.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 komentarze “Kto? aż tak nienawidzi kotów, że je zabija, lub truje???”