Nowe przepisy dot. wycinki drzew

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia – nowe przepisy 2016

Nowe przepisy o wycinaniu drzew zakładają zwolnienia od obowiązku uzyskania zgody od właściwego organu administracyjnego w przypadku wycinania niektórych drzew lub krzewów z działki czy nieruchomości. Krótko mówiąc, nie we wszystkich przypadkach trzeba będzie składać wniosek o wycinkę. O jakie przypadki chodzi?

Co zmieniły nowe przepisy o wycinaniu drzew?

Wcześniejsza procedura dotycząca usuwania drzew i krzewów zakładała, że opłat za usunięcie roślinności unikną ci, którzy chcą wyciąć drzewa w wieku do 5 lat, a także drzewa owocowe na terenach miejskich, ale nie objętych ochroną konserwatorką czy krajobrazową.

Bez zezwolenia można było także wyciąć drzewa zagrażające bezpieczeństwu obiektów budowlanych, ruchu drogowego czy kolejowego, a także rośliny obumarłe i posadzone na terenach przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego na inne cele. Usunięcie było uzasadnione także, gdy drzewa utrudniały widoczność w komunikacji drogowej i kolejowej oraz niszczyły infrastrukturę.

Aktualnie po wprowadzonych zmianach bez zezwolenia można wyciąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza:

  • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Są to średnie obwody drzew 10-letnich.

Bez zezwolenia można usuwać także krzewy w ogrodach przydomowych, drzewa i krzewy powalone lub złamane przez wiatr (będą one mogły być usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy), oraz drzewa i krzewy usuwane w ramach akcji ratowniczych.

Co ważne został zniesiony obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Za to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w sprawie.

Bez zezwolenia można usuwać także bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima) oraz drzewa i krzewy na plantacjach.

Czy drzewa owocowe można wyciąć bez zezwolenia?

A jak wygląda sprawa zezwolenia na usunięcie drzew owocowych? Sytuacja z drzewami oraz krzewami owocowymi, przedstawia się podobnie jak wcześniej, a mianowicie rośliny te można usunąć bez zezwolenia, chyba że rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania.

Co robić, gdy nie wiemy czy pozwolenie jest wymagane?

W przypadku pozostałych drzew i krzewów, nie objętych wyżej opisanymi przypadkami, potrzebne będzie zezwolenie, ale w nowych przepisach pojawiły się pewne zmiany związane ze stawkami opłat za ich usuwanie.

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew ułatwiają nam sytuację, gdy sami nie jesteśmy pewni czy drzewo lub krzew możemy usunąć bez pozwolenia. Wtedy też składamy wniosek do urzędu miasta lub gminy, a urzędnik przyjeżdża i ocenia, czy musimy dostać zezwolenie na wycięcie czy możemy usunąć je bez zezwolenia.

Joanna Sadowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *